Toerusting & lichtspoordag

Vrijwilligers in het ouderenpastoraat zijn goud waard. Ze doen belangrijk werk in de kerk; zeker gezien de onderzoeken naar maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, eenzaamheid, etc. Waar mogelijk levert de redactie van Lichtspoor graag een bijdrage aan de toerusting van gemeenteleden die ouderen bezoeken. Via deze site, via nieuwsbrieven en een jaarlijkse toerustingsochtend.

Lichtspoordag - een ochtend vol inspiratie

Elk jaar op de eerste zaterdag van november organiseert de redactie een toerustingsochtend voor vrijwilligers, met een praktijkgerichte lezing en enkele workshops. Deelnemers aan deze gratis toegankelijke bijeenkomst ontvangen informatie en inspiratie voor het werk.

De Lichtspoordag vindt dit jaar plaats op zaterdagochtend 2 november in Utrecht (Leidsche Rijn) Kerk aan het lint.

De hoofdlezing krijgt de titel ‘Over de drempel’; hoe open je een gesprek, zonder angst of voorbehoud.

Hoofdspreker is ds. F. van Roest, ouderenpastor in Zeist. Hij ervaart dat ouderenwerk niet zelden het stiefkindje in de gemeenten is. Het verdient meer aandacht en hij zet zich hier actief voor in. Gelukkig ziet hij dat het werk steeds meer aandacht krijgt en ook dat het inschakelen van jongere generaties hierbij belangrijk is.

Het tweede deel van de ochtend kan een keuzeprogramma gevolgd worden. De thema’s zijn op dit moment nog niet bekend. Aanmelden vooraf is noodzakelijk, dat kan via het aanmeldingsformulier.

    • Kijk ook eens bij de artikelen hieronder. Wellicht is daar voor u ook interessante informatie te vinden.