Artikel

‘De plaats van Bijbel en gebed in het bezoekwerk’

  1. Wie is de bezoekster? Wie is de ontvanger van het blad Lichtspoor? Is het in deze relatie voor de hand liggend uit de bijbel te lezen en te bidden?
  2. Tegenwerpingen: we zijn geen dominee, geen ouderling, het is meer een gezelligheidsbezoek.
  3. Argumenten om er opnieuw over na te denken. Waar zijn de grenzen van de gemeente? Wat betekent het door één doop te behoren bij het lichaam van Christus? Wat betekenen de talrijke vermaningen in het Nieuwe Testament om te zien naar elkaar, blij zijn met de blijden, huilen met hen die huilen (Rom. 12:9-21), elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen (Gal. 6:2), samen te bidden en te zingen (Koloss. 3:16) ? Zijn wij niet te individualistisch geworden, te ambtelijk gaan denken en nemen we de doop wel serieus genoeg?
  4. Ik pleit niet voor standaard Bijbellezen en gebed bij elk bezoek dat gebracht wordt in een pastorale context. Maar wanneer het nooit gebeurt, is dat niet goed. Gebed en Bijbellezen, zijn machtige wapenen in het gevecht met duisternis en dood, ziekte en angst. ( Ef. 6:10-20).
  5. Wanneer iemand zijn of haar hart heeft gelucht, dan is er intussen heel veel voorbij gekomen. Wat is er mooier dan dit aan het einde van het bezoek samen terug te leggen in de hand van God? En dan bijvoorbeeld afsluiten met het Onze Vader. Dat laatste onderstreept het gevoel te behoren bij een wereldwijde gemeenschap van christenen en zet ook in de ruimte, die groter is dan die van onze persoonlijke noden en vragen.
  6. Ik heb zelf veel vaker gebeden met mensen dan dat ik uit de Bijbel las. Waarom? In het gebed kun je als het ware een gesprek voortzetten, dat sluit dan naadloos aan. Soms kan dit laatste door het lezen van een paar verzen uit de Bijbel ook gebeuren. Dan kan dat ook heel passend zijn. Maar vaak zal het lezen uit de Bijbel een nieuw element inbrengen en ook weer om uitleg vragen. Dat is dan niet zo geschikt.
  7. Heeft u vrijmoedigheid om te vragen of u mag bidden of iets uit de Bijbel doorgeven? Dat zal sterk samenhangen met de vraag of er diepgang in het gesprek was, in die zin, dat de ander haar hart kon openen en dat ook deed en dat u met uw hart luisterde. Dan bent u al innerlijk nabij en is de stap naar bidden niet meer zo groot.

Ds. W. Dekker
Oosterwolde

< Terug naar alle artikelen