Auteur: stevenzwarts

Achterwaarts rouwen

woman leaning against a wall in dim hallway

Tijdens de Lichtspoordag van 2018 verzorgde Henrike Dankers een workshop over ‘Achterwaarts rouwen’. We hebben haar ook al eens aan het woord gelaten over het thema, waar ze nu een boekje aan heeft gewijd: ‘Na zo lang nog. Leven met jong ouderverlies.’ De grondlijn is dat het overlijden van een ouder voor een kind een… Lees meer »

Troosten, ja graag!

shallow focus of a woman's sad eyes

Maar hoe doe je dat? Je hebt een goede band opgebouwd met een echtpaar, bij wie je geregeld op bezoek komt. Op een dag komt de man te overlijden, na een kort ziekbed. Je leeft mee met de weduwe. Tijdens het condoléance-bezoek zegt ze tegen je: ‘Ik hoop dat je me de komende tijd zult… Lees meer »

Oog voor de mantelzorger (casussen)

silver heart shaped pendant on white wooden door

Je komt al enige tijd bij de familie Groteboer. Hij is 86, zij 82 jaar. Ze waren in het verleden trouwe kerkgangers, maar na de versoepelingen heb je ze nog niet gezien. Je brengt Lichtspoor en mag binnen komen voor een kopje koffie. Als je naar de kerkgang vraagt, reageren ze wat schutterig. Meneer loopt… Lees meer »

Samen optrekken

woman in black long sleeve shirt holding black ceramic mug

Pastoraat is ontmoeten. Maar, wat is nu eigenlijk een ontmoeting? Twee verhalen uit de bijbel kunnen ons helpen. Het verhaal van de Emmaüsgangers en het verhaal van Jezus bij de bron in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Kernzinnen bij het eerste verhaal zijn: Met elkaar in gesprek. Het uitwisselen van elkaars gedachten. In dialoog met… Lees meer »

Dementie en geloof

grayscale photography of person covering face

Inleiding dementie en geloof.Onder liggende vragen zijn: Hoe doen we dat nu; een bezoek bij een dementerend gemeentelid. Wat zeg je? Hoe kun je iets betekenen? Heeft het eigenlijk wel zin? Onderliggende vragen zijn ook: hoe kan ik iets betekenen voor de familie? Voor de mantelzorger? Dementie, Waarom?Toen ik hoorde dat ik Alzheimer had, toen… Lees meer »

Wanneer het leven voltooid voelt

macro photography of brown sunflower

Recensie ’12 artikelen over voltooid leven’ ‘Voor mij hoeft het zo niet meer’, zei de vrouw. De opeenstapeling van ouderdomskwalen maakte het leven van alle dag voor haar tot een opgave. Haar gezichtsvermogen was zo achteruit gegaan dat zij nauwelijks nog kon lezen. Vanwege ernstige doofheid was er slechts moeizaam een gesprek met haar te… Lees meer »

Misschien is opgeven juist wél een optie…

flat lay photography of man and woman holding hands together

Daar zitten ze dan, de patiënt – een tot voor kort vitale tachtiger – en zijn dochter. Totaal murw van de diagnose die de arts hen zojuist tactvol maar in niet mis te verstane bewoordingen heeft meegedeeld: een darmtumor met diverse uitzaaiingen. Maar er is hoop: een operatie is zeker niet kansloos. Weliswaar een zware… Lees meer »

Mijn uitvaarttestament

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Mijn gegevens Genealogie Belangrijke beschikkingen Wensen bij een langer ziekbed Wensen voor direct na overlijden Wensen betreffende de uitvaart Wensen betreffende de rouwdienst Na de uitvaart Checklist voor nabestaandenOvergenomen uit: P. Vermaat, Liever toch bezoek. Over de laatste eer, Boekencentrum, 2009.