Categorie: Beginnen over het einde

Wanneer het leven voltooid voelt

macro photography of brown sunflower

Recensie ’12 artikelen over voltooid leven’ ‘Voor mij hoeft het zo niet meer’, zei de vrouw. De opeenstapeling van ouderdomskwalen maakte het leven van alle dag voor haar tot een opgave. Haar gezichtsvermogen was zo achteruit gegaan dat zij nauwelijks nog kon lezen. Vanwege ernstige doofheid was er slechts moeizaam een gesprek met haar te… Lees meer »

Misschien is opgeven juist wél een optie…

flat lay photography of man and woman holding hands together

Daar zitten ze dan, de patiënt – een tot voor kort vitale tachtiger – en zijn dochter. Totaal murw van de diagnose die de arts hen zojuist tactvol maar in niet mis te verstane bewoordingen heeft meegedeeld: een darmtumor met diverse uitzaaiingen. Maar er is hoop: een operatie is zeker niet kansloos. Weliswaar een zware… Lees meer »

Mijn uitvaarttestament

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Mijn gegevens Genealogie Belangrijke beschikkingen Wensen bij een langer ziekbed Wensen voor direct na overlijden Wensen betreffende de uitvaart Wensen betreffende de rouwdienst Na de uitvaart Checklist voor nabestaandenOvergenomen uit: P. Vermaat, Liever toch bezoek. Over de laatste eer, Boekencentrum, 2009.

Beginnen over het einde (Preekschets)

yellow flowers with green leaves

Beginnen over het einde Een keer moet iemand erover beginnen, over het einde van het leven. Een keer moet je erover na gaan denken. Over wat er dan mogelijk met je gebeurt. Is sterven enkel een einde, of ook een nieuw begin? Denken over het einde is ook denken aan de mensen die je achterlaat…. Lees meer »